<

Calendar of EugeneRunner - January, 2019

>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Total
31

Run: 4.00 mile, 3.00 mile(7.00 mile)

1 First Run 10K - 35:39

Run: 12.00 mile

2

Run: 4.00 mile, 7.00 mile(11.00 mile)
Run Time: 00:30:16, 00:53:49(01:24:05)
Run Pace: 07:34 /mile, 07:41.28 /mile

3

Run: 4.00 mile, 6.00 mile(10.00 mile)
Run Time: 00:31:24, 00:44:19(01:15:43)
Run Pace: 07:51 /mile, 07:23.16 /mile

4 5x1600 in 5:37

Comments: 1
Run: 4.00 mile, 10.50 mile(14.50 mile)
Run Time: 00:31:09(00:31:09)
Run Pace: 07:47.25 /mile

5

Run: 8.50 mile
Run Time: 01:04:56
Run Pace: 07:38.35 /mile

6 Moderate

Run: 8.00 mile, 4.00 mile(12.00 mile)
Run Time: 00:56:01, 00:28:50(01:24:51)
Run Pace: 07:00.12 /mile, 07:12.5 /mile

Run: 75.00 mile
Run Time: 05:40:44

7

Run: 4.50 mile, 6.00 mile(10.50 mile)
Run Time: 00:34:50, 00:44:31(01:19:21)
Run Pace: 07:44.44 /mile, 07:25.16 /mile

8 10 Mile Light Progression

Run: 4.00 mile, 10.00 mile(14.00 mile)
Run Time: 00:31:52, 01:06:16(01:38:08)
Run Pace: 07:58 /mile, 06:37.6 /mile

9

Run: 5.00 mile, 5.00 mile(10.00 mile)
Run Time: 00:38:49(00:38:49)
Run Pace: 07:45.8 /mile

10 5x1600 in 5:34

Run: 4.50 mile, 10.00 mile(14.50 mile)
Run Time: 00:35:04(00:35:04)
Run Pace: 07:47.55 /mile

11

Run: 5.00 mile, 5.00 mile(10.00 mile)
Run Time: 00:38:57, 00:39:06(01:18:03)
Run Pace: 07:47.4 /mile, 07:49.2 /mile

12

Run: 9.00 mile
Run Time: 01:08:10
Run Pace: 07:34.44 /mile

13 Long Run

Run: 14.00 mile
Run Time: 01:40:56
Run Pace: 07:12.57 /mile

Run: 82.00 mile
Run Time: 08:18:31

14

Run: 5.00 mile, 5.00 mile(10.00 mile)
Run Time: 00:39:20, 00:38:56(01:18:16)
Run Pace: 07:52 /mile, 07:47.2 /mile

15 4 Miles at 5:50 + 8x200

Run: 5.00 mile, 10.00 mile(15.00 mile)

16

Run: 6.00 mile, 4.50 mile(10.50 mile)
Run Time: 00:47:34(00:47:34)
Run Pace: 07:55.66 /mile

17 10 Moderate

Run: 5.00 mile, 10.00 mile(15.00 mile)
Run Time: 00:39:00, 01:09:21(01:48:21)
Run Pace: 07:48 /mile, 06:56.1 /mile

18

Run: 6.00 mile, 4.50 mile(10.50 mile)
Run Time: 00:47:00(00:47:00)
Run Pace: 07:50 /mile

19

Run: 8.00 mile

20 Long Run

Run: 14.00 mile
Run Time: 01:39:01
Run Pace: 07:04.35 /mile

Run: 83.00 mile
Run Time: 06:20:12

21

Run: 6.50 mile, 4.50 mile(11.00 mile)
Run Time: 00:51:04, 00:34:10(01:25:14)
Run Pace: 07:51.38 /mile, 07:35.55 /mile

22 2x3 Miles

Run: 5.00 mile, 10.00 mile(15.00 mile)
Run Time: 00:39:06, 01:04:49(01:43:55)
Run Pace: 07:49.2 /mile, 06:28.9 /mile

23

Run: 5.00 mile, 5.00 mile(10.00 mile)
Run Time: 00:38:19, 00:38:37(01:16:56)
Run Pace: 07:39.8 /mile, 07:43.4 /mile

24 5x1600 in 5:32

Run: 5.00 mile, 10.00 mile(15.00 mile)
Run Time: 00:38:27(00:38:27)
Run Pace: 07:41.4 /mile

25

Run: 6.00 mile, 5.00 mile(11.00 mile)

26

Run: 8.00 mile
Run Time: 01:00:04
Run Pace: 07:30.5 /mile

27 Long Run 14 at 6:48

Run: 14.00 mile
Run Time: 01:35:06
Run Pace: 06:47.57 /mile

Run: 84.00 mile
Run Time: 07:39:42

28

Run: 5.00 mile, 6.00 mile(11.00 mile)
Run Time: 00:39:40, 00:44:56(01:24:36)
Run Pace: 07:56 /mile, 07:29.33 /mile

29 10 Progression 1:04:29

Run: 5.00 mile, 10.50 mile(15.50 mile)
Run Time: 01:08:04(01:08:04)
Run Pace: 06:28.95 /mile

30

Run: 5.00 mile, 6.00 mile(11.00 mile)
Run Time: 00:39:21, 00:45:35(01:24:56)
Run Pace: 07:52.2 /mile, 07:35.83 /mile

31 1600, 10x400, 1600

Run: 5.00 mile, 10.00 mile(15.00 mile)
Run Time: 00:38:42(00:38:42)
Run Pace: 07:44.4 /mile

1

Run: 6.10 mile, 4.90 mile(11.00 mile)
Run Time: 00:47:08, 00:38:41(01:25:49)
Run Pace: 07:43.60 /mile, 07:53.67 /mile

2

Run: 7.50 mile
Run Time: 00:56:55
Run Pace: 07:35.33 /mile

3

Run: 14.00 mile
Run Time: 01:34:00
Run Pace: 06:42.85 /mile

Run: 85.00 mile
Run Time: 08:33:02

Please enter your exercise information